All Systems Operational
Transponder Meldingsbok Operational
Login ? Operational
API ? Operational
Transponder SMS ? Operational
Infrastruktur ? Operational
SMS Gateway ? Operational
Synkronisering ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Mar 29, 2020

No incidents reported today.

Mar 28, 2020

No incidents reported.

Mar 27, 2020

No incidents reported.

Mar 26, 2020

No incidents reported.

Mar 25, 2020

No incidents reported.

Mar 24, 2020

No incidents reported.

Mar 23, 2020

No incidents reported.

Mar 22, 2020

No incidents reported.

Mar 21, 2020

No incidents reported.

Mar 20, 2020

No incidents reported.

Mar 19, 2020
Resolved - Transponder SMS og Transponder Meldingsbok har stor trafikk grunnet skole- og barnehage-stengning.
Mar 19, 14:30 CET
Mar 18, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
Mar 18, 09:37 CET
Update - We are continuing to monitor for any further issues.
Mar 17, 11:49 CET
Monitoring - I forbindelse med at skoler og barhehager er stengt har bruken av Transponder økt kraftig. Dette har medført tidvis tregheter i systemet. Vi har justert kapasiteten til de forskjellige komponentene, noe som har redusert problemene. Ved utsending av meldinger vil det kunne være en forsinkelse før leverings-siden oppdateres med status.

Vi overvåker alle delene av Transponder og jobber kontinuerlig med å sørge for at systemet fungerer så godt som mulig. Vi jobber også med å fjerne flaskehalsen som er årsaken til at meldinger av og til må vente lengre enn nødvendig på å bli sendt.
Mar 17, 11:48 CET
Resolved - This incident has been resolved.
Mar 18, 09:37 CET
Update - We are continuing to monitor for any further issues.
Mar 17, 11:49 CET
Monitoring - I forbindelse med at skoler og barhehager er stengt har bruken av Transponder økt kraftig. Dette har medført tidvis tregheter i systemet. Vi har justert kapasiteten til de forskjellige komponentene, noe som har redusert problemene. I "rush-trafikken" om morgenen kan det fortsatt oppleves som at Transponder ikke fungerer like godt som normalt.

Vi overvåker alle delene av Transponder og jobber kontinuerlig med å fjerne det som utgjør flaskehalser når pågangen er størst.
Mar 17, 11:45 CET
Mar 16, 2020

No incidents reported.

Mar 15, 2020

No incidents reported.