Transponder SMS: Tidvis forsinkelse i utsending av meldinger
Incident Report for Transponder
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Mar 18, 2020 - 09:37 CET
Update
We are continuing to monitor for any further issues.
Posted Mar 17, 2020 - 11:49 CET
Monitoring
I forbindelse med at skoler og barhehager er stengt har bruken av Transponder økt kraftig. Dette har medført tidvis tregheter i systemet. Vi har justert kapasiteten til de forskjellige komponentene, noe som har redusert problemene. Ved utsending av meldinger vil det kunne være en forsinkelse før leverings-siden oppdateres med status.

Vi overvåker alle delene av Transponder og jobber kontinuerlig med å sørge for at systemet fungerer så godt som mulig. Vi jobber også med å fjerne flaskehalsen som er årsaken til at meldinger av og til må vente lengre enn nødvendig på å bli sendt.
Posted Mar 17, 2020 - 11:48 CET
This incident affected: Transponder SMS.