Treigheter grunnet høy trafikk
Incident Report for Transponder
Resolved
Transponder SMS og Transponder Meldingsbok har stor trafikk grunnet skole- og barnehage-stengning.
Posted Mar 19, 2020 - 14:30 CET