Transponder Meldingsbok: Tidvis treghet grunnet høy trafikk
Incident Report for Transponder
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Mar 18, 2020 - 09:37 CET
Update
We are continuing to monitor for any further issues.
Posted Mar 17, 2020 - 11:49 CET
Monitoring
I forbindelse med at skoler og barhehager er stengt har bruken av Transponder økt kraftig. Dette har medført tidvis tregheter i systemet. Vi har justert kapasiteten til de forskjellige komponentene, noe som har redusert problemene. I "rush-trafikken" om morgenen kan det fortsatt oppleves som at Transponder ikke fungerer like godt som normalt.

Vi overvåker alle delene av Transponder og jobber kontinuerlig med å fjerne det som utgjør flaskehalser når pågangen er størst.
Posted Mar 17, 2020 - 11:45 CET
This incident affected: Transponder Meldingsbok (API).